Ολοήμερο Σχολείο

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας των διάφορων τύπων Ολοήμερου Σχολείου, παρά τα πολλά προβλήματα που παρατηρούνται, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το νέο σχολείο είναι προς την κατεύθυνση του  Ολοήμερου. Για να μπορέσει όμως να είναι λειτουργικό, και να εξυπηρετεί πρώτα και πάνω απ' όλα όλους τους μαθητές χωρίς αποκλεισμούς, διεκδικούμε:

 • Κτηριακή υποδομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου τύπου σχολείου. Ακόμη δεν έχουμε δει από τον Ο.Σ.Κ. δείγματα ότι τα νέα διδακτήρια είναι προσανατολισμένα προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες των μαθητών για αίθουσες διδασκαλίας, ξεκούρασης των μικρότερων μαθητών και σίτισης.
 • Για τη σίτιση ειδικότερα ζητούμε μια κεντρική (υπό την επίβλεψη της Πολιτείας) διαχείριση τροφοδοσίας και βοηθητικό προσωπικό μόνιμο και όχι μέσα από τα προγράμματα stage.
 • Yλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα (υπολογιστές-μουσικά όργανα-αθλητικό-εικαστικό υλικό-ξενόγλωσσα βιβλία) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ολοήμερου.
 • Αναλυτικά προγράμματα που θα αντιμετωπίζουν ενιαία τα αντικείμενα μάθησης των παιδιών, για να αποτελεί ο απογευματινός κύκλος αναπόσπαστο κομμάτι του πρωινού.
 • Η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα να καλύπτει τις ανάγκες του μαθητή ώστε να μην επιβαρύνεται με εργασία στο σπίτι. Η σάκα του μαθητή του Ολοήμερου σχολείου να παραμένει στο σχολείο. Για να συμβεί αυτό πρέπει η ύλη των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα να είναι τέτοια ώστε να μπορούν οι μαθητές να τη διεκπεραιώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και τα τμήματα να είναι ολιγομελή στα πρότυπα των Ολιγοθέσιων σχολείων, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική και να εφαρμόζεται η ενισχυτική διδασκαλία. Θα δίνει έτσι απαντήσεις στη σχολική αποτυχία, παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης των μαθητών πριν αυτή καταστεί μη αναστρέψιμη. Θα αντιμετωπίσει, επίσης αποτελεσματικά την παραπαιδεία, προσφέροντας ιδιαίτερο χρόνο ουσιαστικής προετοιμασίας του μαθητή για την επόμενη μέρα, ξένη γλώσσα η οποία μέσα στο σχολείο θα είναι αρκετή για να καταλήξει σε τίτλο επάρκειας, αθλητικές δραστηριότητες που θα ικανοποιούν τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών, ενώ παράλληλα θα προβλέπει δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αισθητικής και μουσικής του καλλιέργειας.
 • Οι συνάδελφοι των ειδικών μαθημάτων να έχουν αποδεδειγμένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στη μάθηση μικρών μαθητών και να αποτελούν μόνιμο προσωπικό των σχολείων.
 • Όπου είναι δυνατόν να αναλάβουν και να διδάξουν δάσκαλοι τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις, (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός, εικαστικά κλπ.).
 • Το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται βάσει αναλυτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με κατάλληλο λογισμικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση ο συνάδελφος Π.Ε.20 θα πρέπει να ξέρει τι διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά ο μαθητής.
 • Να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων λόγος ύπαρξης του Ολοήμερου Σχολείου που δεν είναι άλλος από την παιδαγωγική αποστολή του, η οποία όμως-παράλληλα- απαντάει και σε κοινωνικά αιτήματα. Το τελευταίο όμως να παραμένει πάντα αποτέλεσμα του πρώτου. Επεκτάσεις του ωραρίου, που έγιναν τη φετινή σχολική χρονιά, όταν δε στηρίζονται σε παιδαγωγικά συμπεράσματα για την παραμονή των μαθητών από τις 7:00 έως τις 17:00 ή και αργότερα μάλλον δείχνει το αντίθετο.
 • Να τοποθετηθεί δεύτερος υποδιευθυντής-υπεύθυνος Ολοήμερου στα 10/θεσια σχολεία και πάνω.
 • Η ώρα σίτισης και ξεκούρασης (14:00-14:40) να λαμβάνεται ως διδακτική, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 50, όχι μόνο για τον υπεύθυνο του Ολοήμερου αλλά και για τον δεύτερο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου.
 • Nα διασφαλιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργάζονται οι διαφορετικές ειδικότητες του Ο.Σ και να δοθούν κίνητρα σ' αυτούς που εργάζονται στα Ολοήμερα.
 • Εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ως Ολοήμερα, σε πλήρη ανάπτυξη, δε χρειάζεται να υποβαθμίζεται ο θεσμός με βιαστικές επεκτάσεις, που μόνο απαξίωση επιφέρουν.

Τέλος, το 2ο Συνέδριο, επίσης, αποφάσισε: Να δημιουργηθούν από το Πανελλαδικό Συμβούλιο, ομάδες εργασίας από εκπαιδευτικούς- πανεπιστημιακούς- ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, οι οποίες, αξιοποιώντας και την έρευνα του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, που έγινε σε γονείς και εκ/κούς και παρουσιάστηκε στις 26/5/08 στα Γιάννενα, θα διαμορφώσουν ένα εμπεριστατωμένο μοντέλο λειτουργίας του Ολοήμερου με συγκεκριμένες προτάσεις για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα αναλυτικά προγράμματα, τις εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους, το ωρολόγιο πρόγραμμα.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click