Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση

Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, απουσιάζει παντελώς από την εκπαίδευση. Η επιμόρφωση γίνεται αποσπασματικά με χρήματα από την Ε.Ε. και αφορά ελάχιστους εκπαιδευτικούς.

          Ο ΟΕΠΕΚ (Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών), που ιδρύθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, δεν επιτελεί ακόμη τον ουσιαστικό του ρόλο.

          Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι για μας καθοριστικής σημασίας ζήτημα. Η επιμόρφωση αφορά, κυρίως, στην αλλαγή της καθημερινότητας του σχολείου καθώς και στη φυσιογνωμία και το ρόλο που αυτό θα διαδραματίσει στην κοινωνία του μέλλοντος. Πρέπει να είναι συνεχής, εξακτινωμένη, κοντά στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.

Διεκδικούμε:

  • Εισαγωγική επιμόρφωση, που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν υπεύθυνα μια τάξη και θα επιδιώκει τον προσανατολισμό τους στη σχολική πράξη και πραγματικότητα με έμφαση στη διδακτική των μαθημάτων, στην οργάνωση της σχολικής ζωής, στη λειτουργία του σχολείου και των παραγόντων που το συλλειτουργούν. Η επιμόρφωση αυτή θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται κατά το πρώτο έτος του διορισμού τους και θα διέρχεται από τρεις φάσεις.
  • Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η επιμόρφωση θα γίνεται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Την πρώτη φορά μεταξύ του 7ου και του 14ου έτους υπηρεσίας, τη δεύτερη μεταξύ του 15ου και του 22ου και την τρίτη φορά μεταξύ του 22ου και του 29ου. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων καλύπτει ένα έτος ακαδημαϊκού πανεπιστημιακού προγράμματος μαθημάτων και πραγματοποιείται στο διάστημα Σεπτέμβριος - Ιούνιος και γίνεται με πλήρη απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Με την περιοδική επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, ενημερώνονται για την επιστήμη τους και τις νέες παιδαγωγικές τάσεις, καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, ανταλλάσουν απόψεις, αντλούν εμπειρίες γύρω από τη σχολική πράξη, ανανεώνουν τα ενδιαφέροντά τους. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων και κατ' επιλογή, είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται πάντοτε στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
  • Ενδοσχολική επιμόρφωση. Τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας ή και συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων και χωρίζονται σε τέσσερα στάδια:

Πρώτη φάση: Πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και στοχεύει να επιμορφώσει και να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη νέα χρονιά καθώς και για την επιτυχία των σκοπών και των στόχων που τίθενται.

Δεύτερη φάση: Πραγματοποιείται το μήνα Νοέμβριο και για μια εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτής της επιμορφωτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν τη μέχρι τώρα πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επιμορφώνονται σχετικά με τις όποιες εκπαιδευτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν ή σε όποια νέα δεδομένα έχουν προκύψει στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

Τρίτη φάση: Πραγματοποιείται το μήνα Μάρτιο με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους που πραγματοποείται η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου το μήνα Νοέμβριο και η σχετική επιμορφωτική διαδικασία.

Τέταρτη φάση: Πραγματοποιείται με τη λήξη των μαθημάτων (16-20 Ιουνίου) και στοχεύει στη συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη βελτίωσή του.

Στις σχολικές μονάδες που εφαρμόζονται προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης να προβλέπονται οικονομικές παροχές από το ΥΠΕΠΘ έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σ'αυτές να οργανώνουν με επιτυχία  τα προγράμματα. Να υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να υλοποιούνται προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκτός ωραρίου με οικονομική αποζημίωση των εκπαιδευτικών.

β. Μετεκπαίδευση

Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

  • Να ιδρυθούν Διδασκαλεία μετ/σης και στα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (όπως προβλέπει ο Ν.2327/95), όπου θα μετεκπαιδεύονται και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.
  • Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να ενθαρρύνει, στηρίζοντας με κάθε τρόπο, (οικονομική ενίσχυση, Διδακτικό Προσωπικό με μόνιμα μέλη ΔΕΠ, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) τα Π.Τ. προς την κατεύθυνση αυτή.
  • Η μετ/ση να διατηρήσει και να διευρύνει το μαζικό της χαρακτήρα με αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στα διδασκαλεία αλλά και με ουσιαστική συμμετοχή των μετεκπαιδευόμενων στην κατάρτιση των προγραμμάτων.
  • Η μετ/ση να παραμείνει μία και ενιαία, τόσο για τους πτυχιούχους Π.Α., όσο και για τους πτυχιούχους Π.Τ. και να αποτελεί ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση δηλαδή να είναι δικαίωμα των εν ενεργεία Εκπ/κών.
  • Να δίνεται η δυνατότητα στα πλαίσια των μαθημάτων που διδάσκονται οι μετ/νοι, για έρευνες, εργασίες και δραστηριότητες, με στόχο την παρέμβαση στην Εκπ/κή πράξη και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στο χώρο της Εκπ/σης.
  • Απαιτείται αναβάθμιση της μετ/σης, ως προς το επίπεδο των σπουδών με τη δημιουργία κατευθύνσεων (οργάνωση και Διοίκηση της Εκπ/σης - Ειδική Αγωγή - Νέες τεχνολογίες στην Εκπ/κη διαδικασία - Παιδαγωγική - Ψυχολογία).
  • Η διαδικασία επιλογής των Εκπ/κών για τη μετ/ση να πραγματοποιείται με αδιάβλητο διαγωνισμό, με ευθύνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με τα Π.Τ. τους τοπικούς Συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click