Διορισμοί - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

α. Διορισμοί

Με τους αγώνες του κλάδου μας και κυρίως με την ανάπτυξη του ολοήμερου σχολείου πετύχαμε το διορισμό όλων των δασκάλων που αποφοιτούν σήμερα από τα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας. Για να μην υπάρξει αντίστοιχο πρόβλημα αδιοριστίας δασκάλων στο μέλλον προτείνουμε τον εξορθολογισμό του αριθμού των εισακτέων στα Π.Τ. της χώρας, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που έχει η εκπαίδευση. Ουσιαστικά για τους δασκάλους ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ δεν έχει, πλέον, κανένα νόημα.

          Μεγάλο πρόβλημα αδιοριστίας υπάρχει στους Νηπιαγωγούς και στις άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Για την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και την αντιμετώπιση της αδιοριστίας προτείνουμε:

 • Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20)
 • Τη διετή υποχρεωτική προσχολική αγωγή
 • Την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των παιδιών, που σήμερα είναι εκτός σχολείου
 • Την πλήρη εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου
 • Την εφαρμογή συστηματικής ενισχυτικής διδασκαλίας
 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση τρίμηνης, εξάμηνης ή και ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).
 • Τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας με πλήρη σύνταξη
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και εκπαίδευσης ενηλίκων

β. Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

 • Μεταθέσεις: Να τεθεί σε ισχύ νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις. Να γίνει αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.
 • Αποσπάσεις: Να αντικειμενικοποιηθεί και να μοριοδοτηθεί το σύστημα αποσπάσεων με έμφαση στους κοινωνικούς λόγους και στους λόγους υγείας. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε υπηρεσία να γίνονται από το ΚΥΣΠΕ, τα ΑΠΥΣΠΕ ή τα ΠΥΣΠΕ.
 • Στα πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια ο κλάδος (ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ) των εκπαιδευτικών να εκπροσωπείται από τρία αιρετά μέλη.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click