Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού

Προτείνουμε:

 • Να διαμορφωθεί, άμεσα και με τη συμμετοχή της Δ. Ο. Ε. και των συλλόγων του εξωτερικού, αναλυτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού.
 • Να γίνεται ειδική επιμόρφωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
 • Να δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης από νομό σε νομό κατά τη διάρκεια της απόσπασης.
 • Αύξηση του επιμισθίου στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και εξίσωσή τους με τους άλλους Δ.Υ.
 • Αποζημίωση για τη μεταφορά της οικοσυσκευής.
 • Άμεση λύση του θέματος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε: γι' αυτό το θέμα).
 • Δικαίωμα παράτασης της απόσπασης πέραν της πενταετίας, χωρίς επιμίσθιο, των Ελλήνων εκπαιδευτικών που είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο και υπήκοο της Χώρας απόσπασης.
 • Από τις γραπτές εξετάσεις να μην εξαιρούνται όσοι έχουν διάφορα πτυχία ξένων γλωσσών.
 • Να διαχωριστεί η διοίκηση της Εκπαίδευσης και η παιδαγωγική καθοδήγηση στο Εξωτερικό, όπως ισχύει και στη Χώρα μας.
 • Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.Π.Ε.) για τις χώρες όπου δεν υπάρχει, το οποίο θα εξετάζει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό (τοποθετήσεις - μετακινήσεις κ.λπ.).
 • Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στα παροικιακά σχολεία ως πραγματικού χρόνου Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
 • Αύξηση του επιμισθίου και τιμαριθμική αναπροσαρμογή του, όπως προβλέπεται και για το επίδομα των άλλων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (προξενικοί υπάλληλοι).
 • Επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης της μισθοδοσίας που παρατηρείται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο κάθε έτους.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click