18/06/2013

  

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

35ου  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 , κεφ. Α’, παρ. 2 και 3 του καταστατικού και την από 24.05.2013 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου

προκηρύσσουμε

το 35ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

Θα ακολουθήσει πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και το χώρο πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click