Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία σε όλο της το μεγαλείο!!

 

   Με απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, Εκκίνηση και ΕΡΑ), η διαδικασία που θα ακολουθείται για τα ερωτήματα Συλλόγων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ, θα είναι η ακόλουθη:

  • Το ερώτημα του Συλλόγου θα αποστέλλεται στη νομική σύμβουλο για να εκφράσει τη γνώμη της, μετά την παρέλευση 24 ωρών από τη στιγμή που θα υποβληθεί. Το χρονικό διάστημα αυτό θα υπάρχει για το ενδεχόμενο κάποιο μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ να εκφράσει διαφωνία για το αν το ερώτημα πρέπει να πάει στη νομική σύμβουλο. Σε περιπτώσεις που μέλος ζητήσει και μεγαλύτερο χρόνο (πέραν του 24ώρου) αφού τεκμηριώσει τους λόγους που τον ζητάει, θα τον έχει.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση από μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ, το οποίο θα υποστηρίζει ότι το ερώτημα δεν θα πρέπει να σταλεί, θα αποφασίζει το ΔΣ της ΔΟΕ αν το ερώτημα τελικά θα σταλεί στη νομική σύμβουλο (μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει χρονικά αυτό).
  • Αν το ΔΣ της ΔΟΕ κρίνει, παρά τη διαφωνία μέλους ή μελών, πως το ερώτημα πρέπει να σταλεί στη νομική σύμβουλο, μόλις η γνωμοδότηση γίνει, θα πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΟΕ (μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει χρονικά αυτό), εάν θα πρέπει να σταλεί στον Σύλλογο εκπαιδευτικών ή όχι.
  • Σε περιπτώσεις που η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ (ακόμα και αν δεν υπάρχει έκφραση αντίρρησης από κάποιο μέλος του ΔΣ) κρίνει πως υπάρχει κάποιο ζήτημα σχετικό με τη γνωμοδότηση, θα ενημερώσει τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της ΔΟΕ και θα ζητήσει έγκριση για το αν πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση γνωμοδότησης επί του ερωτήματος. Τα τρία μέλη του Προεδρείου προφανώς στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΔΣ της ΔΟΕ, προκειμένου να αποφασίσει αν θα δώσει την έγκριση στη νομική σύμβουλο για να προχωρήσει (μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει χρονικά αυτό).
  • Το ΔΣ της ΔΟΕ θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει για όλες τις γνωμοδοτήσεις εάν θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν.
  • Σε περιπτώσεις που το ΔΣ της ΔΟΕ, κρίνει πως μια γνωμοδότηση δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί απλά θα ενημερώνει τηλεφωνικά (μέσω του Γραμματέα της ΔΟΕ) τον Σύλλογο που υπέβαλε το ερώτημα.
  • Κανένας περιορισμός δεν μπήκε σχετικός με τον χρόνο μέσα στον οποίο θα πρέπει το ερώτημα ενός Συλλόγου να απαντηθεί. Μια υπόθεση θα μπορεί να "σέρνεται" για άπειρο χρονικό διάστημα(!!)

                Όλα τα παραπάνω εφαρμόστηκαν ήδη από την πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, Εκκίνηση και ΕΡΑ), σε ερώτημα του Συλλόγου Μεραμβέλλου-Οροπεδίου του Νομού Λασιθίου. Η πλειοψηφία του ΔΣ, μετά το πέρασμα 40 περίπου ημερών(!!) και παρά τις έντονες έγγραφες διαμαρτυρίες του ΔΣ του Συλλόγου, έκρινε ότι δεν χρειάζεται η νομική σύμβουλος να γνωμοδοτήσει εγγράφως(!!) και αρνήθηκε να απαντήσει το ΔΣ της ΔΟΕ εγγράφως στο Σύλλογο (ο οποίος εγγράφως απευθύνθηκε στη ΔΟΕ δύο φορές), γνωστοποιώντας τους λόγους και ζητώντας έστω μια συγγνώμη για την τεράστια καθυστέρηση και ανέθεσε στον Γραμματέα της ΔΟΕ να ενημερώσει τηλεφωνικά. Την απόφαση δεν ψήφισαν η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και το ΠΑΜΕ.

                Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, θεωρεί πως το θέμα δεν προσφέρεται για συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις, όμως δεν μπορεί να μην αναδείξει την γραφειοκρατική αντίληψη των τριών παρατάξεων που αποτελούν την πλειοψηφία του ΔΣ, στην λήψη του συνόλου σχεδόν των αποφάσεων της ΔΟΕ. Αυτοί που κάποτε κατηγορούσαν τους πάντες για τα πάντα αναδεικνύονται σε τεράστιους γραφειοκράτες και έχουν βολευτεί μια χαρά στα νέα "πλειοψηφικά" τους κοστούμια, ανεξάρτητα αν δεν τα απέκτησαν εκλογικά, καθώς η εκλογική τους δύναμη μειώθηκε αισθητά στην τελευταία εκλογική αποτύπωση της βούλησης των εκπαιδευτικών.

                Η πρόταση της Παράταξης μας για το θέμα είναι η εξής:

  • Οι προτάσεις των Συλλόγων πηγαίνουν άμεσα για γνωμοδότηση στη νομική σύμβουλο, εκτός από αυτές που έχουν ήδη απαντηθεί στο παρελθόν, ή η απάντησή τους είναι προφανής.
  • Η νομική σύμβουλος απαντά εντός τριών εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σύνθετα ζητήματα η απάντηση να δίνεται σε διάστημα 7 ημερών. Γνωμοδοτήσεις μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν έχουν καμία αξία πολλές φορές. Άλλωστε ο ετήσιος αριθμός των γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα Συλλόγων είναι πολύ μικρός (κατά μέσο όρο την τελευταία εξαετία, 8 περίπου γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα Συλλόγων τον χρόνο).
  • Το ΔΣ της ΔΟΕ θα μπορεί να κρίνει αν κάποια γνωμοδότηση δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί, επειδή πιθανόν θα έρχεται σε αντίθεση με ψηφισμένες θέσεις του κλάδου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει τον Σύλλογο εκπαιδευτικών που έκανε το ερώτημα, ώστε να μην υπάρχουν εντάσεις.

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click