Μισθολογικά - Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά

α. Μισθολογικά

Ο πολυήμερος απεργιακός αγώνας του Φθινοπώρου του 2006 είχε ως αιχμή το αίτημα: «Να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας και μόνο», προσδιορίζοντας την οικονομική διεκδίκηση στα 1400€  καθαρά στο νεοδιόριστο.

Παράλληλα, στην 75η Γ.Σ. του κλάδου ψηφίσαμε, την καθιέρωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος θα διαπραγματεύεται με την εκάστοτε κυβέρνηση τα οικονομικά του ζητήματα.

Η θέση της παράταξής μας και του κλάδου ήταν και είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου μισθολογίου Δ.Υ. με βάση τις προτάσεις της ΑΔΕΔΥ. Ένα μισθολόγιο που θα θέτει τέρμα στις μισθολογικές ανισότητες και θα καταργεί το αίσχος των ειδικών λογαριασμών που ισχύει για πολλούς κλάδους στο δημόσιο. Επειδή, όμως, η εφαρμογή ενός τέτοιου μισθολογίου φαντάζει μακρινή, μέχρι την καθιέρωσή του προτείνουμε για τα οικονομικά:

 • Κυρίαρχος στόχος μας είναι η σύγκλιση των μισθών μας με τους μισθούς των Ευρωπαίων συναδέλφων μας, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία
 • Διεκδικούμε: 1400€ καθαρά στο νεοδιόριστο και σχέση αποδοχών νεοδιοριζόμενου - αφυπηρετούντος 1:2 (1400€ - 2800€).
 • Κατάργηση όλων των επιδομάτων και ενσωμάτωσή τους στο βασικό μισθό
 • Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων
 • Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη
 • Σύνδεση των αποδοχών μας με την αύξηση του ΑΕΠ
 • Διπλασιασμό της υπερωριακής αποζημίωσης για διδακτικό έργο που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί πέραν του ωραρίου τους.
 • Άμεσο διπλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης των ωρομισθίων.

Όλα τα παραπάνω τα διεκδικούμε μέσα από μια γνήσια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα υπογράψει ο κλάδος μας με την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει πως, μέχρι την καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου Δ.Υ., η διεκδίκηση θα είναι κλαδική. Εξάλλου, πολλοί κλάδου Δ.Υ. έχουν, ήδη, καθιερώσει κλαδικές συμβάσεις μέσω ειδικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κοινή βούληση προώθησης του αιτήματος του ενιαίου μισθολογίου, εδώ και πολλά χρόνια.

β. Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά

Η κυβέρνηση έχει, ήδη, ανοίξει το ζήτημα του ασφαλιστικού και προχώρησε με το Νόμο που ψήφισε στη Βουλή, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε αύξηση των ορίων ηλικίας, σε αύξηση των εισφορών και σε μείωση των συντάξιμων αποδοχών.

Η κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας ξεκίνησε με τους Νόμους Σιούφα, οι οποίοι τριχοτόμησαν τους εργαζόμενους (πριν το '83, '83-'93, και μετά το '93), καθιέρωσαν για πρώτη φορά εισφορά στους Δ.Υ. για σύνταξη 6,67% των αποδοχών, αύξησαν τα όρια ηλικίας, υπολόγιζαν τη σύνταξη για τους διορισμένους μετά το 93 σε πεντηκοστά και καθιέρωσαν συμμετοχή 25% των εργαζομένων, για την αγορά φαρμάκων. Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση των συγκεκριμένων Νόμων Σιούφα στη Βουλή το 1993 είχε αποχωρήσει και είχε δηλώσει πως θα τους καταργήσει όταν γίνει κυβέρνηση, κάτι που δεν έκανε.

Οι απαράδεκτες προτάσεις Γιαννίτση το 2001, για το ασφαλιστικό, οδήγησαν σε σφοδρή σύγκρουση την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους εργαζόμενους. Γι' αυτό η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τις αποσύρει.

Ο Νόμος Ρέππα (Ν.3029/02) που ακολούθησε δεν κατάργησε τους Νόμους Σιούφα, έχει, όμως,  θετικές και αρνητικές διατάξεις για τους εργαζόμενους:

Θετικές:

 • Η επαναφορά υπολογισμού της σύνταξης σε τριακοστά πέμπτα και όχι σε πεντηκοστά, όπως προέβλεπαν οι Νόμοι Σιούφα.
 • Η μείωση των ορίων ηλικίας για όλους τους εργαζόμενους.
 • Η καθιέρωση κρατικού πόρου 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για τα Ταμεία.
 • Η δυνατότητα σύνταξης των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας και όριο ηλικίας τα 55 για τους πριν το '83 και στα 30 χρόνια και 60 για τους μετά το '93.

Αρνητικές:

 • Η σταδιακή μείωση των συντάξεων κατά 1% (ανά έτος) από 1-1-2008 (από 80%των αποδοχών διαμορφώνονται στο 70% μέσα σε μια δεκαετία). Βέβαια ο Νόμος Σιούφα προέβλεπε για τους μετά το 93 διορισμένους σταδιακή μείωση και διαμόρφωση του τελικού ποσοστού στο 60%.
 • Ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση το Μ.Ο των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας και όχι του τελευταίου μισθού.
 • Η δημιουργία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης που χρηματοδοτούνται από τους ειδικούς λογαριασμούς.

Επειδή ο Νόμος Ρέππα περιλαμβάνει και θετικές διατάξεις γι' αυτό και η παράταξή μας δε συμφωνεί με το αίτημα για κατάργησή στο σύνολό του που για λόγους σκοπιμοτήτων θέτουν οι παρατάξεις που προσπαθούν να εξισώσουν τις ευθύνες Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά προτείνει την κατάργηση των αρνητικών διατάξεων του Νόμου Ρέππα, για το ασφαλιστικό.

Με βάση τα παραπάνω αλλά και τις διαχρονικές θέσεις του κλάδου για το ασφαλιστικό, προτείνουμε:

 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων και διατάξεων. Καμιά αύξηση εισφορών και ορίων ηλικίας.
 • Καμιά μείωση των συντάξεων.
 • Πλήρη σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας με 30/30.
 • Αυτοδιαχείριση των Ταμείων. Η πλειοψηφία των διοικήσεων να ανήκει στους εργαζομένους.
 • Επιστροφή όλων των κλεμμένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Κατάργηση της διάταξης του Ν.3029/02 για μείωση του ποσοστού της σύνταξης από 80% σε 70%.
 • Κατάργηση της διάταξης του Ν.3147/03 που δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Ο εκπαιδευτικός να έχει δικαίωμα να εισπράξει τμήμα του εφάπαξ με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου υπηρεσίας, όπως ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια της υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.
 • Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν επιτόκια και να απλουστευτούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από το Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη. Κατάργηση της εισφοράς για τα φάρμακα. Δωρεάν περίθαλψη για οδοντιατρικά και φυσιοθεραπεία. Δωρεάν χορήγηση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής.
 • Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας για όσους δε συμπλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας μέχρι 31-12-1997.
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα τέκνα (αγόρια, κορίτσια) για όσο χρόνο παραμένουν άνεργα, ανύπαντρα ή σπουδάζουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 • Επέκταση και στο Δημόσιο καλύψεων που ισχύουν στο ΙΚΑ.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click