Ειδική Αγωγή

Οι θέσεις μας για την  Ε.Α. θα πρέπει να εξετάζονται με ακρίβεια και αξιοποίηση των μέχρι τώρα δεδομένων:

Στο χώρο της Ε.Α. υπήρξαν θετικά βήματα ν. 2817/00 και αρνητικά με ψήφιση διατάξεων όπως π.χ. στο ν. 3194/03.

Η πραγματικότητα στις ΣΜΕΑ δεν γίνεται αντιληπτή από τους νομοθετούντες γιατί έχουν απομακρυνθεί από τη ζώσα πραγματικότητα και θέλουν να «βοηθήσουν» διαφόρους κλάδους εργαζομένων στην ΕΑ νομίζοντας έτσι ότι βοηθούν το υποκείμενο της ΕΑ : τα παιδιά.

Η πραγματικότητα στο χώρο της ΕΑ αποτυπώνει ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα για την ανύψωση της παρεχόμενης ειδικής αγωγής και μάλιστα με την πραγματοποίηση σεμιναρίων 400 και 600 ωρών για την εξειδίκευση των εργαζομένων στην ειδική αγωγή. Η θεσμοθέτηση των ΚΔΑΥ και των ΕΕΕΕΚ (ν. 2817/00) είναι πρωτοποριακή ενέργεια που ανακουφίζει γονείς και παιδιά με αναπηρία ενώ η απουσία μετά το 22ο έτος ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, μηδενίζει την όποια προσπάθεια και μελαγχολεί εκ νέου τους γονείς.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί από την πρώτη της θητεία ότι θα φέρει προς ψήφιση νέο Νόμο για την Ειδική Αγωγή, το νομοσχέδιο που έχει συνταχθεί επί Υφυπουργίας κ. Καλού παραπέμφθηκε στις καλένδες.

Στο νόμο 3194/03 θεσμοθετείται η απαξίωση του πτυχίου του μετεκπαιδευόμενου ή κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή εκπαιδευτικού, καθώς και εκείνου που έχει προϋπηρεσία σ' αυτήν, προς όφελος πτυχιούχων άσχετων τμημάτων - π.χ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής - στους οποίους δίνεται η δυνατότητα από τον ίδιο νόμο να εργαστούν και ως Νοσηλευτές, ή και κατόχων μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή, των οποίων το κύριο πτυχίο τους είναι άσχετο με το λειτούργημα του εκπ/κού.

Προτείνουμε, για το άρθρο 2 παρ. 7 εδ. (δ) του Ν.3194/03, να τροποποιηθεί ως εξής:

αα)   Τίτλο διετούς Πανεπιστημιακής μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή ή Πτυχίο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου της ημεδαπής (ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο της Αλλοδαπής) ή τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή .

ββ) Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο πανεπιστημίου της αλλοδαπής, και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση σε μια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Γγ) Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο πανεπιστημίου της αλλοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγματοποιήθηκαν από πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή θητεία σε Σ.Μ.Ε.Α

          Επίσης προτείνουμε :

 • Την επαναφορά στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλων των αρμοδιοτήτων θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης. Κατάργηση των Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
 • Κατάργηση του εδ. (στ) της παρ. 7 του άρθρου 2 που αφορά διορισμό ή τοποθέτηση σε κενές θέσεις Κ.Δ.Α.Υ. μόνο επιτυχόντων του Α.Σ.Ε.Π.

Τροποποίηση του εδ. (ζ) της παρ. 7 του άρθρου 2 που αφορά τον ορισμό προϊσταμένου Κ.Δ.Α.Υ. έτσι ώστε Προϊστάμενος να ορίζεται μόνο εκπαιδευτικός....».

Διεκδικούμε

 

 • Την αναβάθμιση των τμημάτων ένταξης και των θεσμών για τη στήριξη των παιδιών στο σπίτι
 • Την οριοθέτηση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με ξεκάθαρα ηλικιακά όρια
 • Άμεση πρόβλεψη για Αναλυτικά Προγράμματα στην Ειδική Αγωγή.
 • Ξεκάθαρους όρους μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού
 • Ξεκάθαρους όρους απόσπασης στις ΣΜΕΑ (να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή τα εξειδικευμένα σεμινάρια ΕΠΕΑΕΚ που υλοποίησε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. )
 • Νέες θέσεις όλων των ειδικοτήτων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού
 • Στήριξη της λειτουργίας των ΚΔΑΥ με χορήγηση ουσιαστικών ¨εργαλείων¨ διάγνωσης και υποστήριξης
 • Διορισμό στην ειδική εκπαίδευση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - τμήμα Ειδικής αγωγής
 • Άμεσο καθορισμό καθηκοντολογίου και ωραρίου του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
 • Ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας των ΕΕΕΕΚ με οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού . Πρόβλεψη για επέκταση φοίτησης των ατόμων με αναπηρία σε εξειδικευμένες σχολικές μονάδες και μετά το 22ο έτος της ηλικίας τους.
 • Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 - ειδικής Αγωγής , να καταλαμβάνουν οργανική θέση στα ΕΕΕΕΚ κατ΄ αναλογία με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της ενιαίας αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών.
 • Κατάργηση της ωρομισθίας και από τις Μονάδες Ειδικής Αγωγής.
 • Την επαναφορά προκήρυξης για άμεση στελέχωση των ΣΜΕΑ με ειδικό εκπαιδευτικού και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.
 • Διαβαθμισμένους τίτλους σπουδών
 • Σύνδεση των μονάδων ειδικής αγωγής με την αγορά εργασίας.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click