Διορισμοί - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

α. Διορισμοί

Με τους αγώνες του κλάδου μας και κυρίως με την ανάπτυξη του ολοήμερου σχολείου πετύχαμε το διορισμό όλων των δασκάλων που αποφοιτούν σήμερα από τα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας. Για να μην υπάρξει αντίστοιχο πρόβλημα αδιοριστίας δασκάλων στο μέλλον προτείνουμε τον εξορθολογισμό του αριθμού των εισακτέων στα Π.Τ. της χώρας, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που έχει η εκπαίδευση. Ουσιαστικά για τους δασκάλους ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ δεν έχει, πλέον, κανένα νόημα.

          Μεγάλο πρόβλημα αδιοριστίας υπάρχει στους Νηπιαγωγούς και στις άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Για την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και την αντιμετώπιση της αδιοριστίας προτείνουμε:

β. Μεταθέσεις - Αποσπάσεις


Share
X

Right Click

No right click