Sample Data-Articles

 Αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών γενικής αγωγής:Ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, 

 εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα,

 λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (άρθρο 8, ΠΔ 50/1996)

 

 

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του κλάδου τους.

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιοκαθορίζει, επίσης, ότι οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται πλην των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν.4722/2020.

Στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 88045/E2/20-07-2021αναφέρεται:«Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το γεγονός ότι σε ορισμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν αιτήσεις απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και τα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. τις ικανοποίησαν, ερμηνεύοντας ως υποχρέωση την παραμονή των εκπαιδευτικών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. όχι όμως και στο σχολείο οριστικής τοποθέτησης, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, για λόγους ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών απέναντι στις ίδιες διατάξεις νόμου, είναι δυνατό να ικανοποιηθούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ αιτήσεις των ως άνω εκπαιδευτικών περί απόσπασης από το σχολείο οριστικής τοποθέτησης σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής διορισμού τους για το διδακτικό έτος 2021-2022.».

Στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 100094/E2/12-08-2021αναφέρεται:«Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μας και μετά από ερωτήματα των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και αποσπώνται κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 σε άλλο σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, αλλά δεν θεμελιώνουν δικαίωμα βελτίωσης (δηλαδή μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ).».

Οι δύο αυτές αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι μόνο σύγχυση προκάλεσαν, δεδομένου ότι τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία, αλλού ικανοποίησαν σχετικές αιτήσεις και αλλού όχι.

Φέτος, δημιουργείται ανάλογο πρόβλημα και με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς κάποια ΠΥΣΠΕ συνεχίζουν να ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις συγκεκριμένες εγκυκλίους που αφορούσαν στους νεοδιόριστους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ξεκαθαρίσει το θέμα για την ενιαία εφαρμογή των κείμενων διατάξεων από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, δίνοντας ένα τέλος στις όποιες αυθαιρεσίες και λανθασμένες ερμηνείες.

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Προεδρικό διάταγμα «κουρελού»…

Αλλαγές με 10 διαφορετικούς νόμους στο Π.Δ.79/2017, μέσα σε τέσσερα χρόνια!!

 

 

 

Η έλλειψη ολοκληρωμένης άποψης για τα εκπαιδευτικά δρώμενα είναι βασικό χαρακτηριστικό των πολιτικών του υπουργείου Παιδείας τα τελευταία χρόνια. Η πρακτική του «ράβε – ξήλωνε» συμβαίνει όχι μόνο στην αλλαγή των Κυβερνήσεων ή των ηγεσιών του υπουργείου, όπως συνέβαινε παλαιότερα, αλλά και μέσα στη θητεία των ίδιων υπουργών!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, το οποίο, ενώ έχει συμπληρώσει μόλις τέσσερα χρόνια ζωής, έχει τροποποιηθεί ήδη 10 φορές σε διάφορους σχετικούς ή άσχετους με την εκπαίδευση νόμους! Οι 4 αλλαγές έγιναν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι 6 (μέχρι στιγμής…) από τη ΝΔ!

Αυτή η κατάσταση απαράδεκτης προχειρότητας, εκτός από την αναστάτωση που προκαλεί, δημιουργεί και τεράστιες δυσκολίες και άγχος στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν, μέσα στο χάος της πολυνομίας, τις τροποποιήσεις που συντελούνται, και μάλιστα σε άσχετους με την εκπαίδευση νόμους, με άμεσο κίνδυνο να βρεθούν εκτεθειμένοι υπηρεσιακά από κάποια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε και την οποία δεν αντιλήφθηκαν.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Π.Ε. ζητάει από το υπουργείο Παιδείας να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη τακτική και να προχωρήσει στην κωδικοποίηση του σχετικού με την εκπαίδευση νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι ακριβώς προβλέπεται, χωρίς να χρειάζονται να έχουν νομικές γνώσεις και πολύ περισσότερο χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε δικηγόρους...

Για να διευκολύνουμε τους συναδέλφους μας σε όλα τα σχολεία της χώρας, καθώς το υπουργείο είναι ανίκανο να το πράξει, επισυνάπτουμε το Π.Δ.79/2017, έχοντας συμπληρώσει με πράσινο χρώμα τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί την τελευταία τετραετία και με κίτρινο χρώμα τις τελευταίες χρονικά αλλαγές (Ν.4807/2021 άρθρο 54).

Το ΠΔ 79/2017, επικαιροποιημένο με όλες τις τροποποιήσεις των ετών 2018 – 2021

πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1PIk0CU9OTLrARnhSahwzi2PEn9erIgFH/view?usp=sharing

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

 

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εκπαίδευσης αποτελεί η νομοθεσία. Εξαιτίας του γεγονότο ςότι οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν έχουν συνολικό σχεδιασμό για την Παιδεία και νομοθετούν άναρχα και ασύνδετα, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να ψάχνουν μέσα σε πολλούς νόμους και εγκυκλίους, ευρισκόμενοι σε ένα διαρκές άγχος μήπως κάποια ρύθμιση βρίσκεται σε κάποιο νόμο που δεν έχουν αντιληφθεί.

 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,έχει πολλές φορές επισημάνει το συγκεκριμένο πρόβλημα, χωρίς βέβαια να «ιδρώσει» το αυτί της πολιτικής ηγεσίας τουΥπουργείου Παιδείας. Άλλωστε οι ίδιοι έχουν πληθώρα νομικών για να υποστηρίζει το έργο τους και δεν ενδιαφέρονται για το ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν μεγάλα προβλήματα.

Θέλοντας να βοηθήσουμε, σε ένα θέμα που θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το επόμενο διάστημα, επικαιροποιήσαμε ολόκληρο το πλαίσιο που αφορά στους Συλλόγους Διδασκόντων, το οποίο είναι το παρακάτω:

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

https://drive.google.com/file/d/1b9FoUyNneA8JIKL12Xw_uP5SbSKAT3ro/view?usp=sharing                  

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click