ΣυΣυνοπτικός οδηγός αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 38342/E2/04-04-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 15-04-2021 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/).

Διαβαστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1FQvrcDtMpZixrLWNNcWdRMP3wtyOJIhf/view?usp=sharing


Share
X

Right Click

No right click