Προτάσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

για τη Φυσική Αγωγή- Ειδική Αγωγή στη Φυσική Αγωγή

 

 

           

           

            Σύμφωνα με το άρθρο 2, του Διεθνή Καταστατικού Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UNESCO (1978): «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα», υπογραμμίζοντας ότι «Δεν πάει μόνο ο εγκέφαλος του παιδιού στο σχολείο αλλά ολόκληρο το παιδί» (Kasprzak). Επίσης στο άρθρο 4, διευκρινίζεται ότι: «Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό».

ToΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, που αναφέρεται στον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το οποίο η Φυσική Αγωγή είναι: «το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του καλεί τα κράτη μέλη: «να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ταυτόχρονα σύμφωνα με μελέτες (Μαντζουράνης, 2005, Cornell University, 2013) η Φυσική Αγωγή μπορεί να δώσει λύση στην ανερχόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νέων, η οποία έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και απειλεί τη δημόσια υγεία. Όσοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού γνωρίζουν καλά ότι η ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό προσφέρει ευεξία, γεμίζει χαρά, χαρίζει ηρεμία, καθαρίζει το μυαλό και κάνει τους ανθρώπους πιο κοινωνικούς και υπεύθυνους.

Τονίζουμε ακόμη την ανάγκη για την ενίσχυση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αν επιθυμούμε τα παιδιά και οι έφηβοι από όλο το κοινωνικό φάσμα, οι οποίοι αφιερώνουν 14 χρόνια από τη ζωή τους στο σχολείο, να καθορίσουν υγιείς συμπεριφορές και να υιοθετήσουν σωστές στάσεις για όλη τη μετέπειτα ζωή τους καθώς η Φυσική Αγωγή είναι το μάθημα το οποίο σύμφωνα με τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου, έχει ως πρωταρχική ευθύνη την «…παροχή ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, την ανάπτυξη της αγάπης για την άσκηση… τη διασκέδαση από τη συμμετοχή, την ομαδικότητα… την ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας για την προώθηση θετικών αξιών προς την άσκηση και την υγεία… τη συνεργασία με άλλους για την επίλυση ατομικών προβλημάτων…».

 

Προτείνουμε:

 

Η Ειδική Αγωγή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Παγκοσμίως, οι μαθητές με ΕΕΑ συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με τεχνικές ένταξης ή συνεκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, η παροχή προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής θεωρείται υποχρεωτική όπως και η γενική αγωγή.«Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ωςαναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ΕΑΕ, η οποία -στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης- επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητα τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή».(ν.3699/2008, άρθρο 2, παρ. 1 & 4).

Στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν, μεταξύ άλλων, και  «Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη - βάσει της γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ. - εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών…» (ν.3699/2008, άρθρο 6).

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο καλούνται και οι εκπαιδευτικοί της ΦΑ να εκπαιδεύσουν παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία ή περιορισμούς δραστηριοτήτων. Οι νόμοι περί ειδικής αγωγής, όμως, δεν είχαν καμία συγκεκριμένη αναφορά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μέχρι τον ν.3699/2008.

Προτείνουμε:

 

 

 

 Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Share
X

Right Click

No right click