Θέσεις για γενικότερα θέματα της Π.Ε.

Οι θέσεις μας για τα γενικότερα θέματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών

 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

            Ο πολιτικοσυνδικαλιστικός χώρος που «καλύπτει» η Παράταξή μας πάντα είχε και έχει σαφή και τεκμηριωμένη θέση για την αξιολόγηση – αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.  Η Παράταξή μας διαχρονικά βρισκόταν στην πρωτοπορία της υπεράσπισης της Παιδαγωγικής Ελευθερίας και της Δημοκρατίας στο Σχολείο. Με θέσεις και αγώνες μισού αιώνα αντιστάθηκε σε επιλογές που κατηγοριοποιούσαν εκπαιδευτικούς και σχολεία και «επέβαλε» αυτή της την αντίληψη στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

            Με τους αγώνες που έρχονται από τη δεκαετία του ’70 και τις σκληρές μάχες σε δύσκολες εποχές συγκρούστηκε μετωπικά με τις πολιτικές των κυβερνήσεων που επιχειρούσαν με «εργαλεία» τον επιθεωρητή και τον «επιθεωρητισμό»  να φοβίσουν να τιμωρήσουν και να υποτάξουν τους εκπαιδευτικούς. Και ήταν αυτή η αντίσταση της Δημοκρατικής Παράταξης, που «επέβαλε» την απομάκρυνση των επιθεωρητών το 1982 και έδωσε βαθιά ανάσα Δημοκρατίας στο ελληνικό σχολειό τα τελευταία 33 χρόνια, επιτρέποντάς του να ζήσει μια πρωτόγνωρη παιδαγωγική ελευθερία. Ήταν η πρόταση της Δημοκρατικής Παράταξης αυτή που οραματίστηκε έναν σχολικό σύμβουλο συνεργάτη και βοηθό του εκπαιδευτικού και όχι νέο επιθεωρητή.

            Δεν ήταν εύκολη και ανέφελη η πορεία προς τη διασφάλιση όσων κατακτήθηκαν, γιατί η Παράταξή μας ήταν αυτή που χρειάστηκε ν’ αντισταθεί το 1992 στην πρόθεση της τότε κυβέρνησης και των υπουργών Σουφλιά και Κούβελα να επιβάλουν ένα σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο με μια λογική παρόμοια με τις ποσοστώσεις που προβλέπονται τώρα, να συγκρουστεί το 1997 στους νόμους και τις ψηφισμένες διατάξεις του Αρσένη, που επιχειρούσαν να επιβάλουν στην εκπαίδευση το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών, οργανωμένα και δυναμικά να αποτρέψει την επιχειρούμενη αυτοαξιολόγηση Διαμαντοπούλου το 2010 και τις προσπάθειες για τη βίαιη επιβολή της αξιολόγησης-χειραγώγησης Αρβανιτόπουλου το 2013. 

            Η Παράταξή μας έχει συγκεκριμένη θέση για την αξιολόγηση. Για μια αξιολόγηση η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με οικονομική και βαθμολογική εξέλιξη, με τιμωρίες, με ποινές, με απολύσεις, με αργίες και διαθεσιμότητες.   Μιλάμε για μια αξιολόγηση που θα αποτιμά, από τα κάτω, το παραγόμενο έργο στην εκπαίδευση, προκειμένου να βελτιώσει τους δείκτες της ποιότητας του και τελικά το προϊόν αυτό να είναι προς όφελος των παιδιών του λαϊκού σχολείου, του ελεύθερου και δημοκρατικού, του δημόσιου και δωρεάν. 

            Η αξιολόγηση που προτείνουμε πρέπει να λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να αξιολογεί το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτική πολιτική, υποδομές, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, επιμόρφωση, συνθήκες άσκησης εκπαιδευτικού έργου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους γονείς, η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και μια σειρά ακόμη παραγόντων), να κινείται στους άξονες προγραμματισμός, στοχοθεσία, παρακολούθηση και αξιολόγηση από συλλογικά όργανα (Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο), να έχει στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού  έργου και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη διαδικασία βαθμολογικής κατάταξης  και μισθολογικής εξέλιξης. 

            Η διαδικασία της αξιολόγησης οφείλει να απαντά στα εξής ερωτήματα : 

1. Τι προγραμματίζεται. 

2. Πώς εφαρμόζεται, αυτό που προγραμματίζεται, στην πράξη. 

3. Τι αξιολογείται. 

4. Πώς αποτιμάται το τελικό αποτέλεσμα. 

5. Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση τις προσπάθειας.  Για μας η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αφορά εκείνη τη διαδικασία που θα συνδέει το προϊόν της αξιολόγησης, είτε της σχολικής μονάδας, είτε της ευρείας περιφέρειας με μέτρα διορθωτικά τόσο σε οικονομική κατεύθυνση όσο και σε διδακτική και παιδαγωγική. Η διαρκής επιμόρφωση, η πλήρης υλικοτεχνική υποδομή, ο συμβουλευτικός ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης και μόνο, είναι κάποιες από τις δικλείδες που ασκούν προωθητικό ρόλο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

            Ο εκπαιδευτικός και το έργο του  δεν κρίνονται  από μονοπρόσωπα αλλά από συλλογικά όργανα,  το δε αποτέλεσμα της κρίσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι προϊόν αποκλειστικά αξιολογικής έκθεσης και δε είναι δυνατό να  χρησιμοποιείται ως πειθαρχικό μέτρο και να συνδέεται με την υπηρεσιακή, μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Τόσο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό και στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου βασική και καθοριστική είναι η συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με το σχολικό Σύμβουλο.

            Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και ιδιαίτερα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι, ότι για να εφαρμοστεί και ιδιαίτερα να πετύχει ένα  σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής τόσο από την πλευρά των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούμενων. Από το  προϊόν της αξιολογικής διαδικασίας πρέπει να προκύπτει όφελος, ποιότητα και αναβάθμιση της ίδιας της εκπαίδευσης. 

            Μια τέτοιου είδους αξιολόγηση είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Μια αξιολόγηση που όπως και η έρευνα του Ι Π.Ε.Μ. της Δ.Ο.Ε. απέδειξε, εφαρμόζεται  στο σύνολο των εκπαιδευτικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών, και όπου μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι συνδεδεμένη με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών όμως σε κάθε περίπτωση συνδέεται με επιμορφωτικές διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε τις λογικές που συνοψίζονται στο σύνθημα «καμία αξιολόγηση, καμία αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου» γιατί πρόκειται για μια ρητορική που αφ ενός στερείται πλήρως επιστημονικής τεκμηρίωσης και αφετέρου στερεί από τον κλάδο στρατηγικές κοινωνικές συμμαχίες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα μας. Καμιά μάχη δεν μπορεί να κερδηθεί από έναν κλάδο, ο οποίος είναι περιχαρακωμένος σε μια συντεχνιακή λογική και μόνο έτσι αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. 

            Υπάρχει κατηγορηματική διαφωνία με τα νομοθετήματα των τελευταίων χρόνων (Ν. 3848/10, Ν. 4024/11, Π.Δ. 152/13) γιατί είναι φανερό ότι στόχος τους δεν είναι η αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αλλά η χειραγώγηση των εκπαιδευτικών η κατηγοριοποίηση των σχολείων και σε τελική ανάλυση η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα μετατρέπουν τον εκπαιδευτικό σε ένα φοβισμένο και άβουλο όργανο που άκριτα και κάτω από τον φόβο τιμωρητικών διατάξεων θα εφαρμόζει όσα του επιβάλλονται. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν μπορεί να αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό και να έχει αυστηρά ελεγκτικό διοικητικό χαρακτήρα  απαλλάσσοντας την Πολιτεία από τις τεράστιες ευθύνες της. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αυτός που ανά πάσα στιγμή χρειάζεται πολλαπλούς αξιολογητές, σχολικό σύμβουλο και διευθυντή με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του για να αποδώσει.

            Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχει ελεύθερους εκπαιδευτικούς είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να «βγάλει» ελεύθερους μαθητές-πολίτες.  Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι, με όλες μας τις δυνάμεις, σήμερα και στο διηνεκές, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Παιδαγωγική ελευθερία και τη Δημοκρατία στα Σχολεία μας, το ίδιο αποτελεσματικά όπως και στο παρελθόν.    

 

 

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

            Το αίτημα για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο ύψος του 5% επί του Α.Ε.Π., ως πρώτο βήμα προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ιεραρχείται ως πρώτο στις διεκδικήσεις μας. Οι δαπάνες που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για την Παιδεία έχουν άμεση σχέση με την ποιότητά της.

            Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε σύγχρονες υποδομές, εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, καθώς και προγραμμάτων σπουδών, καινοτόμα προγράμματα και στήριξη της έρευνας, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη της Δημόσιας Δωρεάν παρεχόμενης Εκπαίδευσης ως ανταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα πολίτη, καθιστώντας τη χώρα μας κέντρο εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής. 

            Σήμερα η συνεχιζόμενη μείωση των δαπανών για την Παιδεία συνεπάγεται τη συρρίκνωση των Πολιτικών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Ολοήμερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία, αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα της ποιότητας της εκπαίδευσης.

            Με τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών  μειώθηκαν ακόμη περισσότερο οι δαπάνες για την Παιδεία. Τα τελευταία χρόνια , οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ήταν ελάχιστοι ή μηδενικοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών συρρικνωμένες στα κατώτατα όρια της των τελευταίων 40 χρόνων, οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους μας.  

            Οι δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων  είναι ανύπαρκτες. Το πρόγραμμα σχολικής στέγης για μια άλλη χρονιά θα είναι παγωμένο μιας και δεν προβλέπεται ούτε ένα Ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα που συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Διεκδικούμε:

 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, Ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσμούς που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.
 • Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών των σχολείων. Αναβάθμιση των θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής.
 • Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τραπεζοκόμων και καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων και για μεταφορά μαθητών.   

 

 

 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

            Ο κλάδος μας έχει ζητήσει την κατάργηση του Νέου Μισθολογίου – φτωχολογίου των Δ.Υ. που ισοπέδωσε τους μισθούς μας (Ν. 4024/2011).  Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο στους νέους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εκτός από τους μισθούς φτώχειας  έχουν να αντιμετωπίσουν και τις μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα. Γι΄ αυτό πέρα όμως απ΄ το γενικότερο αίτημα του κινήματος για μισθούς αξιοπρέπειας πιστεύουμε ότι πρέπει να προταχθεί το αίτημα για άμεση οικονομική αναβάθμιση των νέων συναδέλφων μας και είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις απ’ όλους μας.  

Διεκδικούμε:

 • Άμεση οικονομική αναβάθμιση των νέων συναδέλφων μας με ουσιαστικές αυξήσεις στα εισαγωγικά κλιμάκια
 • Μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον εκπαιδευτικό.
 • Απόσυρση όλων των μνημονιακών περικοπών.
 • Αφορολόγητο στα 12.000€.
 • Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης.
 • Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς  που προσφέρουν διδακτικό έργο, πέρα από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό ωράριό τους. Κατάργηση του Νόμου  4024/2011   

 

 

 

 

4. Ο Ν.3848/2010 – ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ – ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

            Ο κλάδος μας έχει ζητήσει την κατάργηση του Ν.3848/2010. Η νέα κυβέρνηση, παρά τις προεκλογικές της εξαγγελίες , μετεκλογικά δηλώνει πως θα καταργήσει διατάξεις κι όχι το σύνολο του νόμου.

1. Προσλήψεις: Για το επόμενο σχολικό έτος να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς όλα τα οργανικά κενά και με προσλήψεις αναπληρωτών τα λειτουργικά κενά.  

2. Ξεκλείδωμα πινάκων: Απαιτούμε την άμεση αναγνώριση  του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και μετά τις 30/6/2010.

3. Προϋπηρεσία : να προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας

Στη σημερινή συγκυρία διεκδικούμε:

 • Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση το 60%-40% για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά
 • Ξεκλείδωμα των πινάκων μετά τις 30/6/2010 και υπολογισμός όλης  της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών, χωρίς διπλασιασμό μορίων για τα δυσπρόσιτα ( από 1-9-2010 έως 30-6-2014)
 • Κατάργηση της «ποινής» για διαγραφή από τους πίνακες των αναπληρωτών σε περίπτωση παραίτησης τους
 • Δικαίωμα «αμοιβαίας» αλλαγής θέσης (απόσπασης) και δικαίωμα συνυπηρέτησης στους αναπληρωτές
 • Πρόσληψη των αναπληρωτών σε μια φάση για να μην υπάρχουν αδικίες

·         Ίδιο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών των αναπληρωτών με τους μονίμους. (Άδεια μητρότητας μεγαλύτερη σε διάρκεια)

·         Συνυπηρέτηση αναπληρωτή με μόνιμο. Όπου βρίσκεται ο μόνιμος εκπαιδευτικός (οργανικά) να μπορεί να πηγαίνει και ο αναπληρωτής σύζυγος εφόσον υπάρχουν θέσεις.

·         Αποδέσμευση της χορήγησης κανονικής άδειας από την καταβολή της αποζημίωσης στο τέλος της σύμβασης.

 

 

5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

            Ως εκπαιδευτικοί ακούμε ή διαβάζουμε πολύ συχνά για "ίσες ευκαιρίες"  στην Εκπαίδευση. Για να τις πετύχουμε ξεκινάμε έχοντας ως βάση την παραδοχή ότι "οι μαθητές ξεκινούν από άνισες αφετηρίες". 

            Φτάνει όμως μόνο να ενστερνιστούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτή την παραδοχή για να πετύχουμε τις "ίσες ευκαιρίες" για όλους  και αν πετύχουμε τις ίσες ευκαιρίες έχουμε πάντα το προσδοκώμενο αποτέλεσμα; Ασφαλώς όχι. 

            Στα σχολεία φοιτούν και μαθητές οι οποίοι δεν ξεκινούν απλά από "άνισες αφετηρίες" παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν την εκπαίδευσή τους έτσι ώστε να χρειάζονται Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Επίσης η παρεχόμενη εκπαίδευση και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως η χρηματοδότηση, οι υλικοτεχνικές υποδομές, το θεσμικό πλαίσιο, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και προσώπων. 

            Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον όλες οι προτάσεις πρέπει να επαναξιολογούνται και να επικαιροποιούνται.        Διεκδικούμε :

 • Νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που  θα προκύψει μέσα από ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  με το οποίο η πολιτεία θα κατοχυρώνει και θα   διασφαλίζει σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  την υποστήριξη ώστε να προαχθούν "σωματικά, νοητικά , συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητές τους το επιτρέπουν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους".
 • Το νέο θεσμικό πλαίσιο φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όχι αποσπασματικά και αποκομμένη από την υπόλοιπη εκπαίδευση αλλά ως αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος της υποχρεωτικής Δημόσιας Δωρεάν  Παιδείας     
 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των ΣΜΕΑΕ για τον εξοπλισμό τους με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
 • Έγκαιρη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής από την έναρξη του σχολικού έτους. 
 • Άμεσο διορισμός των αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής. Διορισμός μόνο με βάση το βασικό πτυχίο. 
 • Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καμία ελαστική μορφή εργασίας. 
 • Εξασφάλιση της μεταφοράς όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δωρεάν με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα και την εξασφάλιση συνοδού.
 • Τμήμα Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα. Αποσύνδεση της παράλληλης στήριξης από την ύπαρξη Τ.Ε.
 • Στις υπηρεσιακές μεταβολές και στις επιλογές στελεχών και προϊσταμένων να ισχύει ότι και στη Γενική Εκπαίδευση. Διευθυντές Ειδικών Σχολείων μόνο από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Η θητεία των προϊσταμένων  4ετής.
 • Όχι στην κατάργηση του πίνακα Α των αναπληρωτών
 • 4 μαθητές ανά τμήμα με δυνατότητα και 3 μαθητών όπου υπάρχει διάγνωση αυτισμού και πολυαναπηρία. 
 • Αύξηση του αριθμού των ΚΕΔΔΥ και στελέχωση  με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό
 • Στελέχωση των ΕΔΕΑΥ με μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό. Συμμετοχή στις ΕΔΕΑΥ και των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ και των δασκάλων της Γενικής τάξης. 
 • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΜΕΑΕ να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Σύσταση 1 οργανικής θέσης ΕΕΠ ανά 5 ΕΔΕΑΥ.
 • Περιοδική επιμόρφωση για την ένταξη και την συμπερίληψη όλων των εκπαιδευτικών των Γενικών σχολείων και όχι μόνο των εκπαιδευτικών ΣΜΕΕ και Τ.Ε.
 • Επαναλειτουργία των διδασκαλείων Ειδικής Αγωγής
 • Κατάργηση των ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ όλες οι μεταβολές από ΚΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ
 • Για την οργανικότητα των ΣΜΕΑΕ να υπολογίζεται και ο αριθμός των οργανικών θέσεων ΕΕΠ.
 • Το ωράριο των Διευθυντών 6θέσιων και άνω Ειδικών Σχολείων ανάλογο με των Διευθυντών 12θέσιων σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχη μέριμνα και για τους Διευθυντές – Προϊσταμένους και μικρότερων Ειδικών Σχολείων. 
 • Μείωση διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών – Προϊσταμένων που το σχολείο τους είναι κέντρο υποστήριξης ΣΔΕΥ
 • Διορισμοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενιαία με τις ίδιες διαδικασίες με των εκπαιδευτικών.

 

 

6. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

            Tα αντιλαϊκά – αντικοινωνικά μέτρα των τελευταίων χρόνων στερούν ακόμη και τα πλέον αυτονόητα, όπως το κοινωνικό κράτος και τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη από τους εργαζόμενους. 

            Η ενοποίηση των ασφαλιστικών Οργανισμών που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  στους εργαζόμενους (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ), έχει κυριολεκτικά διαλύσει και τις ελάχιστες δυνατότητες που υπήρχαν για αξιοπρεπή αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουμε.  

            Οι συμβεβλημένοι με το νέο Οργανισμό γιατροί, όλων των ειδικοτήτων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να καλύψουν τα εκατομμύρια  ασφαλισμένους του Οργανισμού. Σε πολλούς νομούς της Ελλάδας, υπάρχει μόνο ένας γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας ή και κανένας  προκειμένου να καλύψει τις δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους της περιοχής του.

            Ο κάθε συμβεβλημένος γιατρός έχει μέγιστο αριθμό επισκέψεων ασφαλισμένων. Με τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού, δεν του επιτρέπεται να «μπει» στο σύστημα και έτσι ο ασθενής πρέπει να πληρώσει. Επίσης, επίσκεψη σε μη συμβεβλημένους γιατρούς δεν καλύπτεται από τον Οργανισμό και πρέπει και πάλι ο ασθενής να πληρώσει. Χειρότερη είναι η  κατάσταση που επικρατεί και στη χορήγηση φαρμάκων, καθώς έχει ανασταλεί η χορήγηση φαρμάκων χωρίς την καταβολή της αξίας τους από τους ασφαλισμένους, οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες ασθενείς κυρίως με χρόνιες παθήσεις. Επίσης ισχύει συμμετοχή για άμεσα ασφαλισμένους σε κάθε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ έχουν εξαιρεθεί αρκετές δαπανηρές που πληρώνονται στο ακέραιο. 

            Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών οργανισμών αντί να βελτιώσει, επιδεινώνει περαιτέρω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι καθώς έρχεται να προσθέσει προβλήματα στην ήδη ανεπαρκή περίθαλψη σε τομείς της υγείας όπως η οδοντιατρική. 

            Όλοι εμείς, που έχουμε υποστεί την πιο βάρβαρη επίθεση στις αποδοχές μας, εξακολουθούμε να καταβάλλουμε ανελλιπώς τις εισφορές μας για υπηρεσίες που ουσιαστικά δεν μας παρέχονται. Σε μια σύγχρονη κοινωνία, η πιο απάνθρωπη πολιτική, είναι αυτή που στερεί από τους εργαζόμενους το αγαθό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Διεκδικούμε:

 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους.
 • Κατάργηση της «συμμετοχής» των εργαζομένων για φάρμακα και εξετάσεις.

 

 

7. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ – ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

            Η παράταξή μας αισθάνεται δικαιωμένη από τους αγώνες που έδωσε στο παρελθόν, μαζί μ’ ολόκληρο τον κλάδο, για την καθιέρωση του Ολοήμερου Σχολείου και πρόσφατα των σχολείων ΕΑΕΠ.

            Τα σχολεία αυτά, παρά τις τεράστιες αδυναμίες, τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό, προσέφεραν σημαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο στα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων της πατρίδας μας, ιδιαίτερα στη σημερινή ζοφερή οικονομική πραγματικότητα, όπου πολλοί γονείς δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη για την επιβίωση των παιδιών τους, πόσο μάλλον για να πληρώσουν στην αγορά φροντιστήρια για Ξένες Γλώσσες, πληροφορική, μουσική, θέατρο, χορό, κλπ. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου έχει απαξιωθεί ή και καταργηθεί. Είναι πολύ δύσκολο να επαναφέρουμε ως κλάδος την εμπιστοσύνη γονιών και εκπαιδευτικών στο θεσμό. 

Παρόλο, που τα σχολεία αυτά έδωσαν για τον κλάδο μας: 

6.000 οργανικές θέσεις δασκάλων

3.000 οργανικές θέσεις Νηπιαγωγών

10.000 θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (πληροφορικής, θεατρολογίας, μουσικής, ξένων γλωσσών, κλπ.)

            Φανταστείτε την ανεργία που θα υπήρχε στον κλάδο αν δεν υπήρχαν αυτά τα σχολεία.  Γι’ αυτό κι εμείς λέμε ΝΑΙ στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΝΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ και αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις να επιλυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.

            Μια άλλη παράμετρο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι στα σχολεία αυτά έχει καταργηθεί στην πράξη ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων αφού δεν προβλέπεται χρόνος για την συνεδρίασή του.

Διεκδικούμε:

 • Δημιουργία των απαιτούμενων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τη λειτουργία τους.
 • Τοποθέτηση δασκάλου υπεύθυνου ολοήμερου και στα ολοήμερα ΕΑΕΠ
 • Στο Ολοήμερο σχολείο να καθιερωθούν υποχρεωτικά δύο ώρες μελέτης για τις μικρές τάξεις και μία για τις μεγάλες από εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70
 • Άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων υποδομών 
 • Έγκαιρη πρόσληψη του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, προκειμένου να λειτουργούν ομαλά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς  

 

 

8. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

            Το 2011 με πρωτοβουλία της παράταξής μας έγινε μια μεγάλη τομή στο θέμα των αποσπάσεων. Για πρώτη φορά έγιναν με μοριοδότηση και σταμάτησε ένα πελατειακό σύστημα που υπήρχε τα τελευταία 50 χρόνια στην εκπαίδευση. Η ΤΟΜΗ έγινε και οι όποιες αδικίες υπήρξαν μπορούν να διορθωθούν. 

Διεκδικούμε:

 • Νέο Π.Δ. για τις μεταθέσεις
 • Αναγνώριση της συνυπηρέτησης για όλα τα ζευγάρια εργαζομένων
 • Επανεξέταση των «προκλητικών» κατηγοριών που ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις - μεταθέσεις
 • Αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων (1-12)
 • Διόρθωση των αδικιών που υπάρχουν στις αποσπάσεις
 • Ολοκλήρωση των αποσπάσεων μέχρι τις αρχές Αυγούστου κάθε έτους. 

            Το θέμα  των μετατάξεων ουσιαστικά έχει ως αφετηρία του τον Αύγουστο του 2013, όταν ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος προέβη σε σωρεία υποχρεωτικών μετατάξεων από τη ΔΕ στην ΠΕ. Η πολιτική του τότε Υπουργού συνεχίστηκε και από τον μετέπειτα υπουργό κ. Λοβέρδο. Μέχρι και πριν από το τέλος του 2014 οι μετατάξεις συνεχιζόταν. Ο συνολικός αριθμός των μεταταγμένων συναδέλφων ανέρχεται σήμερα επίσημα στις 3.900, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πιθανές ικανοποιήσεις ενστάσεων που εκκρεμούν, αλλά και τα δικαστήρια στα οποία συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχουν προσφύγει.

            Οι μετατάξεις αυτές των εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην Α/θμια πραγματοποιήθηκαν με πρωτόγνωρες και αδιαφανείς διαδικασίες. Συγκεκριμένα :

1. Πραγματοποιήθηκαν χωρίς να  ανακοινωθούν  τα μόριά τους, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια. 

2. Οι μετατάξεις έγιναν από το γραφείο του Υπουργού Παιδείας και όχι από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία δεν γνώριζε τίποτε ούτε για τα κριτήρια, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν.

3. Καταργήθηκαν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα θεσμοθετημένα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) και τα κενά και τα πλεονάσματα προσδιορίστηκαν από μονοπρόσωπα όργανα: Διευθυντές Εκπαίδευσης, Περιφερειακούς Διευθυντές, Υπουργό Παιδείας.

4. Ανακοινώθηκε ότι οι θέσεις αυτές είναι οργανικές χωρίς, ωστόσο, αυτές να έχουν ακόμη συσταθεί και χωρίς να έχουν δοθεί ως κενά για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 2013.

            Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι υποχρεωτικές μετατάξεις  των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης στην Α/θμια δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά της εκπαίδευσης. Αποτελούν τον ορισμό της αδιαφάνειας, της προχειρότητας και του "πελατειακού κράτους". Είναι χαρακτηριστικό ότι καμιά από τις αποφάσεις που εκδόθηκαν δεν φέρει την υπογραφή κανενός υπαλλήλου της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου.

            Από τις μετατάξεις αυτές οι συνάδελφοι της ΠΕ εθίγησαν και αδικήθηκαν κατάφορα  από την έλευση των συναδέλφων εκπαιδευτικών από τη ΔΕ και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αναφερόμαστε  στις ειδικότητες που προϋπήρχαν στην ΠΕ όπως οι συνάδελφοι Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής. Οι λοιπές ειδικότητες δεν προϋπήρχαν οργανικά και επομένως δεν έθιξαν κανέναν.

            Στις προαναφερθείσες θιγόμενες ειδικότητες συγκαταλέγονται οι παρακάτω περιπτώσεις συναδέλφων:

 • Συνάδελφοι που επί σειρά ετών αιτούνται μετάθεση στον τόπο τους ή πλησίον του τόπου συμφερόντων τους.
 • Συνάδελφοι ευρισκόμενοι επί σειρά ετών στη διάθεση του οικείου τους ΠΥΣΠΕ, προφανώς άνευ οργανικής.
 • Συνάδελφοι που εντός του ιδίου ΠΥΣΠΕ αιτούνται βελτίωση της οργανικής τους θέσης.

            Αδικία βέβαια συνιστά και η πλάνη στην οποία οι συνάδελφοι της ΔΕ περιέπεσαν από την πλευρά του Υπουργείου και τώρα δύο χρόνια μετά βρίσκονται στο περίμενε αφού ανακοινώθηκε ότι οι θέσεις αυτές είναι οργανικές χωρίς, ωστόσο, αυτές να έχουν ακόμη συσταθεί. Το Υπουργείο  πρέπει άμεσα να αποκαταστήσει   όλες  τις αδικίες  που έγιναν σε βάρος των συναδέλφων μας  κατά τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική και άμεση αν λάβει κανείς υπόψη ότι επίκειται η ανακοίνωση των μεταθέσεων. 

Ζητάμε άμεσα :

 • Επενεξέταση όλων των υποχρεωτικών μετατάξεων από την αρχή
 • Άνοιγμα νέων οργανικών θέσεων στα σχολεία διευρυμένου ωραρίου (ΕΑΕΠ) για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
 • Κατά προτεραιότητα διεκδίκηση των νέων οργανικών κενών από όλους τους συναδέλφους της ΠΕ
 • Άμεση ανάρτηση των μορίων όλων των μεταταγμένων συναδέλφων από τη ΔΕ στην ΠΕ, ώστε να μην αιωρούνται τα όσα ακούγονται και γράφονται περί μετατάξεων με αδιαφανείς διαδικασίες και μεθόδους
 • Όσες οργανικές θέσεις περισσέψουν, να δοθούν στους μεταταγμένους συναδέλφους της ΔΕ που επιθυμούν να μεταταγούν
 • Όσοι μεταταγμένοι συνάδελφοι το επιθυμούν, να τους δοθεί το δικαίωμα της άμεσης ανάκλησης της υποχρεωτικής μετάταξης και να επιστρέψουν στη ΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση να παραμείνουν στη διάθεση του οικείου τους ΠΥΣΠΕ, ελλείψει οργανικών θέσεων  

 

 

9. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

            Η επιστημονική γνώση εξελίσσεται με ραγδαίο τρόπο, και η σύνθετη κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα επαναπροσδιορίζει διαρκώς την έννοια της εκπαίδευσης και το ρόλο του σχολείου. Η μετεκπαίδευση δεν μπορεί να συρρικνωθεί για να εξυπηρετήσει στενές, καθαρά εργαλειακού - χρηστικού τύπου προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης. Αντίθετα, η μετεκπαίδευση οφείλει να συμβάλει στην καλλιέργεια της κριτικής και αναστοχαστικής στάσης του/της εκπαιδευτικού απέναντι στον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας, στη διεύρυνση της ικανότητάς του/της να αξιοποιεί τις νέες επιστημονικές γνώσεις για να αποδομεί διαρκώς τα  πλαίσια αναφορών με τα οποία λειτουργεί, στην κατάκτηση δεξιοτήτων για την επιλογή αποτελεσματικών λύσεων-απαντήσεων στις προκλήσεις που η σύνθετη σχολική πραγματικότητα προβάλλει. 

            Τονίζουμε την ανάγκη να διατηρηθεί ο δημόσιος ακαδημαϊκός χαρακτήρας της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Υποστηρίζουμε ότι κάθε προσπάθεια μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών  για να έχει εχέγγυα επιστημονικής εγκυρότητας δεν μπορεί να υλοποιείται από άλλο φορέα παρά μόνο από το Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί και τον κατ’ εξοχήν χώρο ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας σε συνθήκες αυτοτέλειας και ελευθερίας.  Τασσόμαστε υπέρ της διατήρησης της μετεκπαίδευσης, η οποία μπορεί να συνυπάρχει με (αλλά όχι να αντικατασταθεί από)  προγράμματα ευέλικτης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τα οποία όμως θα πραγματοποιούνται εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών και θα έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και όχι την είσπραξη και απορρόφηση από ορισμένους των κονδυλίων ΕΣΠΑ στις πλάτες των μάχιμων εκπαιδευτικών, κάτι που κατά κόρον έγινε τη φετινή χρονιά με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.  

            Η ευρύτητα του σκοπού της μετεκπαίδευσης όπως έχει διατυπωθεί στο Νόμο διατηρείται, ενώ ενισχύεται ο ηγετικός, κριτικός και αναστοχαστικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού ως διανοούμενου και ως φορέα αλλαγής στη σχολική μονάδα και την κοινωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με βραχύχρονα προγράμματα κατάρτισης καθαρά χρηστικού χαρακτήρα, παρά με ακαδημαϊκού χαρακτήρα μετεκπαίδευση που ανατροφοδοτεί και εμπλουτίζει την ήδη αποκτηθείσα διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού.  Κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού των Διδασκαλείων –και κατ’ επέκταση του δημόσιου σχολείου- δεν μπορεί παρά να κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της διασύνδεσης των Διδασκαλείων με την τοπική κοινωνία και να ενισχύει το γόνιμο διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων, του  Πανεπιστημίου και του Σχολείου. 

Διεκδικούμε:

 • Τη διατήρηση της διετούς μετεκπαίδευσης και την αναβάθμισή της με παράλληλο άνοιγμα για όλες τις ειδικότητες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 • Να ιδρυθούν Διδασκαλεία μετεκπαίδευσης και στα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (τις προβλέπει ο Ν.2327/95) 
 • Το ΥΠΟΠΕΘ να ενθαρρύνει στηρίζοντας με κάθε τρόπο (οικονομική ενίσχυση, Διδακτικό Προσωπικό με μόνιμα μέλη ΔΕΠ, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) τα Π.Τ. προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Η μετεκπαίδευση να διατηρήσει και διευρύνει το μαζικό της χαρακτήρα με αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στα διδασκαλεία αλλά και με ουσιαστική συμμετοχή των μετεκπαιδευόμενων στην κατάρτιση των προγραμμάτων.
 • Τηναναβάθμιση της μετεκπαίδευσης, τόσο ως προς το επίπεδο των σπουδών με τη δημιουργία κατευθύνσεων (οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Ειδική Αγωγή - Νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική διαδικασία - Παιδαγωγική - Ψυχολογία).
 • Η διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτικών για τη μετεκπαίδευση να πραγματοποιείται με αδιάβλητο διαγωνισμό, με ευθύνη του ΥΠΔΒΜΘ σε συνεργασία με τα Π.Τ. τους τοπικούς Συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε. 

 

 

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

            Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, απουσιάζει παντελώς από την εκπαίδευση. Η επιμόρφωση γίνεται αποσπασματικά με χρήματα από την Ε.Ε. και αφορά ελάχιστους εκπαιδευτικούς.

            Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι για μας καθοριστικής σημασίας ζήτημα. Η επιμόρφωση αφορά, κυρίως, στην αλλαγή της καθημερινότητας του σχολείου καθώς και στη φυσιογνωμία και το ρόλο που αυτό θα διαδραματίσει στην κοινωνία του μέλλοντος. Πρέπει να είναι συνεχής, εξακτινωμένη, κοντά στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.

            Στα πλαίσια αυτά το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ και κινούμενο σύμφωνα με τις θέσεις  μας υλοποιεί σε τρεις περιφέρειες ( Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτ. Μακεδονίας) πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, μετά από ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών με μεγάλη επιτυχία. Ηδη 1470 συνάδελφοι έχουν παρακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα σε 12 πόλεις των παραπάνω περιφερειών, αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε επιμορφωτικά προγράμματα, επωφελή για τους συναδέλφους και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Διεκδικούμε:

 • Εισαγωγική επιμόρφωση, που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν υπεύθυνα μια τάξη και θα επιδιώκει τον προσανατολισμό τους στη σχολική πράξη και πραγματικότητα με έμφαση στη διδακτική των μαθημάτων, στην οργάνωση της σχολικής ζωής, στη λειτουργία του σχολείου και των παραγόντων που το συλλειτουργούν. Η επιμόρφωση αυτή θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται κατά το πρώτο έτος του διορισμού τους και θα διέρχεται από τρεις φάσεις.
 • Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η επιμόρφωση θα γίνεται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Την πρώτη φορά μεταξύ του 7ου και του 14ου έτους υπηρεσίας, τη δεύτερη μεταξύ του 15ου και του 22ου και την τρίτη φορά μεταξύ του 22ου και του 29ου. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων καλύπτει ένα έτος ακαδημαϊκού πανεπιστημιακού προγράμματος μαθημάτων και πραγματοποιείται στο διάστημα Σεπτέμβριος - Ιούνιος και γίνεται με πλήρη απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Με την περιοδική επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, ενημερώνονται για την επιστήμη τους και τις νέες παιδαγωγικές τάσεις, καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, ανταλλάσουν απόψεις, αντλούν εμπειρίες γύρω από τη σχολική πράξη, ανανεώνουν τα ενδιαφέροντά τους. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων και κατ' επιλογή, είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται πάντοτε στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
 • Ενδοσχολική επιμόρφωση. Τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας ή και συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων. 
 • Επέκταση του προγράμματος του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ σε νέες περιφέρειες και με νέες θεματικές ενότητες.  

 

 

 11. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

 • Να μην υπάρξουν αλλαγές προς το δυσμενέστερο για τα συνταξιοδοτικά.
 • Να καταργηθεί η διάταξη που διαφοροποιεί τους εκπαιδευτικούς από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους και τους  υποχρεώνει  να υποβάλλουν την παραίτηση τους από τον Απρίλιο μήνα. Να αντικατασταθεί με νέα διάταξη όπου ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αποχωρεί όποτε το θελήσει αρκεί να έχει ενημερώσει την υπηρεσία πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

 

 

12. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

            Διανύουμε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές στην Εκπαίδευση ,με μια προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με κατασυκοφαντημένους και ταπεινωμένους εκπαιδευτικούς.  

            Σε αυτή την πολιτική της ισοπέδωσης και της διάλυσης απαντάμε  με  ένα και μόνο τρόπο, αυτόν του αγώνα.  Η διεκδίκηση με πείσμα επιχειρήματα ,ενότητα και συνεργασία είναι η μόνη επιλογή αξιοπρέπειας και σωτηρίας που μας απομένει.

            Εμείς θέλουμε συνδικάτο δυνατό με προτάσεις στα αδιέξοδα που δημιούργησαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και η αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας, που χωρίς οργάνωση και πρόβλεψη χωρίς πραγματικό νοιάξιμο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές διαλύει τα κεκτημένα χρόνων. 

            Σε μια εποχή που το συνδικάτο  περνάει τη δική του κρίση  δίνοντας μάχη επιβίωσης και συνέχειας, απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σύμπνοια και αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα των σαρωτικών αλλαγών και να δώσουμε μια νέα πνοή αισιοδοξίας τόσο στους συναδέρφους μας όσο και στους υπόλοιπους πολίτες που περιμένουν από τους Δασκάλους ένα νέο όραμα.    

            Ξεχάσαμε τη λέξη συνεργασία η οποία δεν σημαίνει ταύτιση αλλά δημιουργική διαφωνία. Υπάρχει, λοιπόν, ζήτημα εναλλακτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης.  Ειδικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα, μπροστά στην κατάσταση που περιγράψαμε παραπάνω, έχει σήμερα δύο εναλλακτικές επιλογές: Τη μοιρολατρική υποταγή και την αυτοκαταστροφή ή έναν αγώνα συνεχή, πολύπλευρο, επίπονο μα και ελπιδοφόρο.

            Στην εποχή της μεγάλης κρίσης, ο συνδικαλισμός καλείται να ανακαλύψει καινούριους δρόμους, ενδεχομένως και να τους ανοίξει εκεί που δεν υπάρχουν, προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στα τεκταινόμενα.  Να συμπεριλαμβάνεται σε «αυτούς που θα αποφασίσουν για εμάς».  Γίνεται εύκολα κάτι τέτοιο; Ο καθένας μας  οφείλει να αναλογιστεί τη μεγάλη προσωπική ευθύνη και να κρίνει ανάλογα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και να έχουμε ως κριτήριο κι αφετηρία της κρίσης μας την συνέπεια και την υπευθυνότητα που δείξαμε και δείχνουμε στις θέσεις που κατέχουμε.    Η καθημερινή μας παρουσία στις επάλξεις για θέματα  μικρά, καθημερινά,  ως και για  σημαντικά και μεγάλα του συλλογικού ενδιαφέροντος είναι καθοριστική.  Σ’ αυτή τη νέα εποχή, αυτήν την κρίσιμη περίοδο περισσότερο από ποτέ οι επιλογές μας καθορίζουν το μέλλον, γι’ αυτό δεν θα πρέπει να καθοριστούν από το παρελθόν.  Σήμερα καθίσταται αναγκαία η σύμπνοια κι η ενότητα των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση και τη διασφάλιση του μέλλοντος. Σε αυτήν την προσπάθεια πρωταρχικό ρόλο παίζουμε όλοι μας , ως φορείς  ιδεών.  Μπορεί η λογική να έχει αποτέλεσμα αλλά η εκπαίδευση θέλει όραμα και πάθος.  

Διεκδικούμε:

 • Μοριοδότηση των νηπιαγωγείων ανάλογα με τα μόρια που έχει και το όμορο δημοτικό σχολείο.
 • Να τηρείται η αναλογία παιδιών – τετραγωνικών μέτρων (3τμ ανά μαθητή) σε κάθε νηπιαγωγείο.
 • Στήριξη των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης με  κατάλληλα εκπαιδευμένους νηπιαγωγούς.
 • Διορισμός ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, δάσκαλοι μητρικής γλώσσας) για την στήριξη των νηπιαγωγών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στα νηπιαγωγεία.
 • Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες και τραπεζοκόμοι).
 • Ενίσχυση του θεσμού των σχολικών συμβούλων με αλλαγή στις περιφέρειες έτσι ώστε ο σύμβουλος να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής που αναλαμβάνει, με συχνές επισκέψεις και συναντήσεις ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστικά ο καθοδηγητικός του ρόλος.
 • Εφαρμογή της Θεσμοθέτησης του ωραρίου των νηπιαγωγών. Να εφαρμοστεί στις νηπιαγωγούς το ωράριο που ισχύει στα δημοτικά σχολεία και ορίζεται από τον νόμο 1566/1985.
 • Να εφαρμοστεί ουσιαστικά ο νόμος Ν 3518/2006 που αφορά την υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων με υποχρεωτική βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό σχολείο.
 • Αλλαγή της οργανικότητας των νηπιαγωγείων με εφαρμογή του νόμου που έχει ψηφιστεί για τα πολυθέσια νηπιαγωγεία.
 • Κατάλληλος και έγκαιρος προγραμματισμός για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όχι άλλες κληρώσεις για το προνήπιο.  Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση.
 • Δυνατότητα επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στις τεχνολογίες σε όλους τους νομούς.
 • Συμμετοχή των Διευθυντών / Προϊσταμένων νηπιαγωγών σε υπηρεσιακά συμβούλια και στην επιτροπή Παιδείας όπως ορίζεται και για τους διευθυντές σχολείων. 
 • Ουσιαστική οικονομική στήριξη του νηπιαγωγείου.
 • Να μελετηθεί η δημιουργία διευρυμένου νηπιαγωγείου με ωράριο έως τις 2.00μ.μ. 
 • Να ενισχυθεί το ολοήμερο νηπιαγωγείο με την υπεράσπιση του ωραρίου του.
 • Οι πρόωρες αποχωρήσεις είναι αντίθετες στη φιλοσοφία του προγράμματος.
 • Μελέτη των θεμάτων που απασχολούν την προσχολική εκπαίδευση με έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση.(πχ κτιριακό, ειδικότητες)
 • Πραγματοποίηση ημερίδων με συνδικαλιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο.
 • Ανακοινώσεις και παρεμβάσεις ώστε να γίνονται γνωστές οι θέσεις μας για τα θέματα της Προσχολικής.  

 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 

A. Τροποποιήσεις – προσθήκες στον κανονισμό λειτουργίας 

1. Δημιουργείται συντονιστικό Γραμματείας της παράταξης αποτελούμενο από τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέα, τα εκλεγμένα μέλη μας στη ΔΟΕ, τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ και τα μέλη μας στο ΙΠΕΜ /ΔΟΕ, το οποίο διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα και επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των συνεδριάσεων της Γραμματείας .

2. Επικεφαλής  του σχήματός μας στη ΔΟΕ, από την ολομέλεια των αντιπροσώπων ορίζεται μόνο όταν η παράταξή μας είναι πρώτη δύναμη στον κλάδο. Εφόσον δεν είναι πρώτη δύναμη και διεκδικήσουμε τον πρόεδρο τότε για τον υποψήφιο πρόεδρο της παράταξης αποφασίζει η Γραμματεία της παράταξης.

3. Στη Γραμματεία της παράταξης συμμετέχουν θεσμικά τα μέλη μας στη ΔΟΕ, ο αιρετός στο ΚΥΣΠΕ , τα μέλη μας στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ, τα μέλη μας στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, και τα μέλη μας στην εξελεγκτική Επιτροπή της ΔΟΕ και της ΑΔΕΔΥ. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συμβούλιο.

4. Η Γραμματεία της παράταξης αποφασίζει για τα θέματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., τα αξιώματα που θα διεκδικήσει η παράταξη , καθώς και για την κατανομή των συγκεκριμένων αξιωμάτων στα εκλεγμένα μέλη μας.

 

B. Αρχές δεοντολογίας- ασυμβίβαστα

Οι κανόνες δεοντολογίας και τα ασυμβίβαστα ισχύουν όπως περιγράφονται παρακάτω:

1.  Συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΗ.ΣΥ. που είναι εκλεγμένα:

α) στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.

β) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

γ) στα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβαθμίων Σωματείων 

δ) κατέχουν θέσεις εκπροσώπησης των παραπάνω συνδικαλιστικών οργάνων σε φορείς (ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Κοινωνικό Πολύκεντρο–Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ο.Κ.Ε., Δημόσιοι Οργανισμοί) 

Παραιτούνται από τα Συνδικαλιστικά Όργανα ή τις θέσεις εκπροσώπησης που κατέχουν αμέσως μετά την εκλογή τους για:

α) Το αξίωμα του Βουλευτή.

β) Το αξίωμα του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη.

γ) Το αξίωμα του Δημάρχου.

Η αντικατάστασή τους στις θέσεις που κατέχουν γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας της ΔΗ.ΣΥ. στο αντίστοιχο επίπεδο.

 

2. Η ιδιότητα του εκλεγμένου συνδικαλιστικού στελέχους της ΔΗ.ΣΥ. είναι απολύτως ασυμβίβαστη με την κατάληψη από το συγκεκριμένο στέλεχος οποιασδήποτε κυβερνητικής πολιτικής θέσης (Γ.Γ. Υπουργείου, Γ.Γ. Περιφέρειας, Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Σύμβουλος Υπουργού, Διοικητού ή Προέδρου Οργανισμού, Υπάλληλος πολιτικού γραφείου). Συνεπώς ο εκλεγμένος συνδικαλιστής που καταλαμβάνει οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις παραιτείται από το συνδικαλιστικό ή παραταξιακό αξίωμα που κατέχει και αντικαθίσταται με ευθύνη των οργάνων της παράταξης στο αντίστοιχο επίπεδο.

 

3. Τα παραπάνω ασυμβίβαστα ισχύουν απολύτως και για τους Γενικούς Διευθυντές, τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τους Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Οργανισμών και των Ταμείων, που διορίζονται από την κυβέρνηση. 

86η Γ.Σ. ΔΟΕ - Video

 

86η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ

Διεκδικούμε.....Καταγγέλλουμε...

Κύλιση στην Αρχή